Garancija

UVJETI GARANCIJE

 

Uvjeti jamstva i reklamacije

 

·   GrL’Ca daje jamstvo od 6 mjeseci na ugradnju i zamjenu dijelova od datuma izdavanja uređaja. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja nastala mehaničkim djelovanjem (nagnječenje, pad, udarac).

·   GrL’Ca daje jamstvo od 6 mjeseci na softverske popravke uz uvjet da uređaj nije softverski modificiran od strane neovlaštenih osoba.

·   Ukoliko dijelovi ili izvršeni radovi ne rade ispravno, GrL’Ca se obvezuje, o vlastitom trošku, popraviti ili zamijeniti neispravni dio u jamstvenom roku.

·   Ne odgovaramo za kvarove nastale utjecajem okoline kao što su hladnoća, vlaga, previsoka temperatura, rad pod prevelikim naponom, udar groma, kvarovi nastali zbog neispravne električne instalacije, kvarove nastali elementarnim nepogodama.

·   Jamstvo prestaje uslijed mehaničkih oštećenja (nagnječenje, pad, udarac).

·   Za uređaje koji su vodootporni nakon popravka u našem servisu ne garantiramo da će zaržati vodootpornost.

·   Ne odgovaramo za podatke ostavljene u uređaju.

·   Jamstvo prestaje u slučaju softwareske nadogradnje ili otvaranjem i ugradnje dijelova od druge strane.

·   Bez predočenja radnog naloga uređaj ne isporučujemo, vlasnik radnog naloga je vlasnik uređaja.

·   Bez predočenja jamstvenog lista jamstvo ne priznajemo.

·   GrL’Ca ne daje garanciju na dijelove koje stranka donese u naš servis da ih mi ugradimo kao niti na izvršene radove u kojima su korištene donešene dijelove.

·   GrL’Ca nije ovlašten od strane ni jedne korporacije ili proizvođača za servis, te daje garanciju isključivo na svoje usluge, izvršene radove i dijelove.

·   Tvorničko jamstvo na predani uređaj prestaje važiti nakon popravka uređaja u našem servisu.

·   Za aparate koji nakon servisa duže od 60 dana nisu preuzeti ne odgovaramo. Stranka je suglasna svojim potpisom radnog naloga da ukoliko ne preuzme uređaj u roku od 60 dana od obavijesti da servis završen GrL’Ca ostvaruje pravo vlasništva nad uređajem kako bi nadoknadio materijalne troškove.

 

·   GrL’Ca svaki uređaj koji je popravljen u našem servisu obilježava markicama na određenim mjestima na uređaju kako bi se zaštitio od neovlaštenog otvaranja od strane drugih osoba. Markice ne smiju biti oštećene na bilo koji način jer u tom slučaju GrL’Ca smatra da je uređaj bio neovlašteno otvaran te ne priznaje jamstvo na dijelove i izvršene radove.