Odredbe i uvjeti o narudžbi za popravak

UREDBA ZAŠTITA PODATAKA

Uponat/upoznata sam sa odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom odobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te sam suglasan/suglasna da se moji osobni podatci (ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa, IMEI broj, serijski broj uređaja) prikupljaju i čuvaju u svrhu komunikacije vezano za popravak. U slučaju moje buduće reklamacije, da se proslijede proizvođaču u slučaju popravka u jamstvenim uvjetima ili njihovim ovlaštenim servisima te da se mogu proslijediti dostavnoj službi u svrhu dostave uređaja na moju adresu kao i da podatke koji su već ranije dani i koji su pohranjeni u bazu newsletter podataka. Voditelj obrade i dalje može koristiti u svrhu kontaktiranja i obavještavanja do opoziva suglasnosti.

UPOZORENJE

Za Apple uređaje po poreporuci samog proizvođača obvezno je korištene originalnog punjača i kabla ili korištenje dodatne opreme certificirane od strane proizvođača sa MFI oznakom (Made For IPhone). Zamjenski punjači, auto punjači i prenosive baterije bez MFI oznake mogu dovesti do oštećenja integriranog kruga punjenja (U2 IC) za regulaciju ulaznog stupnja napajanja, to jest oštećenja matične ploče. 

NAPOMENE

Preuzimanje uređaja sa servisa, može se izvršiti isključivo uz predočenje servisnog obrasca. Nakon obrade servisa, u slučaju odustajanja od popravka, ne isplativosti popravka, nemogućnosti nabave dijelova za popravak, naplaćuje se dijagnoza u iznosu od 40.00kn za gotovinu.

Ovisno o kvaru čuvanje podataka je 170.00kn za gotovinu. Jamstvo na uslugu servisa i rezervne dijelove van jamstva ugrađenje kod nas je 90 dana, od datuma računa.

Ukoliko uređaj nije preuzet u roku 30 dana od obavijesti o završetku servisa, isti postaje vlasništvo servisa. Ukoliko uslijed servisa dođe do gubitka podataka na uređaju ne snosimo odgovornost za gubitak istih. Jamstvo se odnosi na identični kvar, odnosno neispravnost iste komponente i neobuhvaća funkcioniranje cijelog proizvoda. 

Uređaje pregledavamo po preuzimanju na servis, ali zbog mogućnosti oštećenja koja nisu vidljiva, a koja utječu na valjanost jamstva, po uočavanju istih obavijestit ćemo vas. Kvarovi na uređajima koja su izazvana mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnim uputama, utjecaj vlage na uređaj, neovlašteno softversko podešavanje uređaja, nepodliježu jamstvenim uvjetima proizvođača kao što i ne ulaze u domenu naknadne reklamacije nakon izvršenog popravka i preuzimanja uređaja. Tvorničko jamstvo većine uređaja moguće je utvrditi po serijskom broju uređaja, uređaji kojima je jamstvo isteklo po evidenciji proizvođača molimo da dokažete i potvrdite računom o kupovini uređaja i/ili ovjerenim jamstvenim listom, sa datumom i serijskim ili IMEI brojem uređaja. 

Svi rezervni dijelovi ugrađeni u uređaje ostaju u vlasništvu GrL’Ca Elektro Servisa do uplate punog iznosa prema računu ili ponudi. Uređaje isporučujemo po izvršenoj uplati, tj. vidljivosti vaše uplate. Uređaji su prije i poslije servisiranja funkcionalno testirani. Reklamaciju uvažavamo isključivo uz predočenje računa. Upute za podnošenje prigovora na naše usluge, istaknute su na našim prijemovima. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da nema primjedbi na zatečeno stanje uređaja kod preuzimanja sa servisa.

Uređaj nakon otvaranja gubi svoju vodootpornost i certifikate IP67 i IP68.

Molimo vas da provijerite stanje podataka na uređaju prilikom preuzimanja. Naknadne reklamacije u svezi sa podatcima ne uvažavamo.

U radnom nalogu navode se oštećenja na uređaju koja se inspekcijom mogu utvrditi. GrL’Ca ograđuje se od oštećenja koja nisu vidljiva okom ili su u unutrašnjosti uređaja- prilikom pregleda od servisera moguće je proširenje ponude u takvim slučajevima.

Mjenjaju se isključivo dijelovi uređaja koje stranka zahtjeva i svojim potpisom potvrđuje da se ide u zamjenu samo određenje komponente, te da je upoznata sa drugim oštećenjima koje mogu dovesti do daljnih ostećenja i neispravnog rada oređaja.

GrL’Ca uvijek savjetuje zamjenu svih oštećenih komponenti radi zaštite i održavanja rada uređaja po specifikacijama. GrL’Ca uvijek preporuča ugradnju original dijelova. Zamjenski dijelovi se ugrađuju na zahtjev i pristanak stranke te ovom napomenom se upoznaje sa manjom kvalitetom izrade ekrana. GrL’Ca ne odgovara za poslijedice nakon ugradnje zamjenskog dijela.

Prilikom otvaranja uređaja u GrL’Ca Elektroservisu gubi se tvorničko jamstvo. 

 

Ukoliko uređaj nije moguće upaliti ne možemo utvrditi stanje podataka kao i ispravnost istalih komponenti uređaja.

Ne preuzimamo odgovornost ako se nakon osposobljavanja uređaja da pokrene operativni sustav pokažu bilo kakvi nedostatci na dijelovima uređaja kao i sa podatcima.